Služby

Nákup na splátky

Podmienky nákupu na splátky:

- občianstvo SR

- vek 18-65 rokov

- pravidelný a trvalý zdroj príjmov (zamestnanecký pomer, dôchodok, živnosť)

 

 

Doklady potrebné k nákupu na splátky:

Zamestnanci:

- občiansky preukaz

Dôhodcovia:

- občiansky preukaz

Podnikateľ  (SZČO):

- potvrdenie o padní DP

Konateľ / Spolumajiteľ firmy:

ročné zúčtovanie preddavkov na daň alebo DP typu A alebo

- 2 posledné výpisy z osobného účtu

Klient s trvalým pobytom na území SR, zamestnaný v ČR, AT, HU:

- pracovná zmluva alebo

- 2 posledné výplatné pásky

- 2 posledné výpisy z osobného účtu kam je klientovi poukazovaná mzda

Pre úver nad 3.400,-€:

- originál potvrdenie o výške príjmu (pokiaľ ste podnikateľ, potvrdenie o podaní daňového priznania za posledné zdaňovacie obdobie)

- doklad preukazujúci trvalé či prechodné bydlisko. Napr. výpis z účtu, alebo akékoľvek vyúčtovanie platieb či služieb (za elektrinu, plyn a pod.), zloženka SIPO

Priama platba:

Priamu platbu hradíte v hotovosti priamo na predajni. Jej výšku si môžete určiť od 10% do 90% ceny tovaru.

Mesačná splátka:

Mesačnú splátku prispôsobíte vášmu rozpočtu a máte istotu, že počas celej doby splácania ostane nezmenená.

Dĺžka splácania:

Splácať môžete 6 až 36 mesiacov.

Výška úveru:

Výška úveru sa pohybuje od 100,-€ do 17000,-€.

 

Odvoz zakúpeného tovaru

Pri zakúpení tovaru v našej predajni, máte možnosť dať si tovar doviezť.

Cena dovozu je 3,-€ v rámci Ilavy. Mimo mesta stojí odvoz 0,50€/km, pričom sa do ceny zarátava aj spätná cesta.

Pri dovoze Vám v prípade záujmu, zdarma odvezieme starý elektrospotrebič.

 

Odber elektroodpadu

Využite možnosť bezplatne odovzdať použité:

- svetelné zdroje určené na separovaný zber (žiarivky, výbojky, LED svetelné zdroje)

- batérie

- drobné elektrozariadenia (vysávače, žehličky, fény, mixéry, DVD prehrávače, klávesnice...)

- veľké elektrospotrebiče (v prípade kúpy nového)

z ktorých sa stáva nebezpečný odpad, vyžadujúci si odbornú recykláciu a likvidáciu a prispejte aj Vy k ochrane životného prostredia.